İmplant

İmplant

implant

İmplantlar çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir. tek diş ya da birden fazla diş eksikliğinde komşu dişlerin bütünlüğünü bozmadan estetiğin ve fonksiyonun sağlanması için yapılır. Total protez kullanan, bütün dişlerini kaybetmş hastalarda protez tutuculuğunu arttırmak için implant yapılır. bölgesel anestezi altında kolay bir cerrahi işlemle yerleştirilir. implantla kemik arasındaki kaynaşma için 3ile 6 ay arası beklenir. bazı özel durumlarda implant üzerine hemen diş yerleştirilebilir.


İmplant güvenilir midir?
İmplantların yapımında kullanılan titanyum elementi doku ile reaksiyona girmeyen, uyumluluğu iyi olan bir metaldir. Travmatoloji ve ortopedide çok uzun yıllardır kullanılan implantlar, dişhekimliğinde 1970'lerden beri başarı ile kullanılmaktadır. Doğru planlama, hassas cerrahi teknik, kusursuz sterilizasyon, titiz protetik üstyapı ve iyi bir bakım ile başarı oranını % 95'lere çıkarmak mümkündür. 

İmplant Uygulamasının Aşamaları :

MUAYENE
Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile dişetleri, alt ve üst çenenin ve dişlerin birbirleriyle ilişkileri gibi durumlar incelenir. Uygulanacak implantların sayısı boyu tipi implantların üstüne yapılacak protezler daha önceden kararlaştırılır. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda çenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler en az hatayla planlanır.

OPERASYON
Operasyon işinde uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Protezi yapacak hekim de operasyona katılmalı ve uygulamanın planlandığı şekilde yapılmasına yardımcı olmalıdır. İmplantın yerleştirilmesi diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile yapılır. İnsizyon dişeti üzerinden yapılarak kemikte uygun aletlerle implantın yerleştirileceği yuva açılır. İmplant bu yuvaya yine özel aletler kullanılarak yerleştirilir. İşlem, uygulanacak olan implantların sayısına bağlı olarak 30-60 dakika arasında sürmektedir.